4356

STYROFOAM PRE EXPANDER

                  BATCH TYPE PRE-EXPANDERS                                               

                                        GMPBT-1100.................1600       


                       

Discriptions   Unit GMPBT - 1100 GMPBT-1300 GMPBT-1600
Main Chamber Diameter
Volume
mm
m3
1100
1.9
1300
2.65
1600
4
Steam Enter
Pressure
mm
Bar
40
1.5
50
1.5
65
1.5
Air Enter
Pressure
mm
Bar
25
6-8
40
6-8
40
6-8
Capacity   15 Kg/m3
20 Kg/m3
25 Kg/m3
30 Kg/m3
315 Kg/h
418 Kg/h
522 Kg/h
627 Kg/h
437 Kg/h
583 Kg/h
729 Kg/h
874 Kg/h
600 Kg/h
800 Kg/h
1000 Kg/h
1200Kg/h
Condensate Diameter mm 25 25 25
Out pipe diameter   mm 150 150 200
Density 1.expand
2.expand
Kg/m3
Kg/m3
14-30
8-11
14-30
8-11
14-30
8-13
Machine sizes Widht x lenght x height cm 490x550x280 490x650x320 490x765x325
Machine Weight   Kg 1800 2200 2800
 

                                 CONTINUOUS TYPE PRE-EXPANDERS


                                                       GMPSY:  70..............120

Discriptions   Unit GMPSY - 70 GMPSY-90 GMPSY-120
Main Chamber Diameter
Volume
mm
m3
700
0.6
900
1.2
1200
2.2
Steam Enter
Pressure
mm
Bar
20
0.8
40
0.8
50
0.8
Air Enter
Pressure
mm
Bar
15
6-8
20
6-8
25
6-8
Capacity   15 Kg/m3
20 Kg/m3
25 Kg/m3
30 Kg/m3
150 Kg/h
200 Kg/h
250 Kg/h
300 Kg/h
200 Kg/h
250 Kg/h
350 Kg/h
500 Kg/h
400 Kg/h
500 Kg/h
650 Kg/h
800 Kg/h
Condensate Diameter mm 20 20 20
Malzeme Çıkıs Hattı   mm 150 150 200
Density 1.expand
2.expand
Kg/m3
Kg/m3
14-30
8-11
14-30
8-11
14-30
8-13
Machine sizes Widht x lenght x height cm 470x300x260 470x300x320 490x465x325
Machine Weight   Kg 1300 1500 1800
 

Tags:
Eps Pre-expander Machine
Eps Expander Machine
Eps Preexpander Machine
EPS Pre_expander
Styropor Pre-expander Machine
Styropor Expander Machine
Styropor Preexpander Machine
Foam pre expander machine
Foam pre-expander machine
Foam pre_expander machine
Styrofoam pre expander machine
Styrofoam pre-expander machine
Styrofoam pre_expander machine